Storitve podjetja MIV Servis.

Smo storitveno podjetje, ki prevzema in izvaja sekundarne dejavnosti za naročnika, s tem, da se naročnik lahko osredotoči na njegovo primarno dejavnost.

Posamezne rešitve iz enega vira


Podjetje ponuja kombinirane storitve za delovanje in vzdrževanje objektov in tehničnih zmogljivosti.


Ali tehnično čiščenje, vzdrževanje strojev in opreme, vzdrževalna in generalna čiščenja, tehnično čiščenje v živilsko-predelovalni industriji v skladu s HACCP, hišniške storitve, urejanje okolja ali zimske službe - vse bistvene vidike infrastrukturnega upravljanja objektov, ponujamo v lastni režiji. Naše storitve temeljijo na lokalnih pogojih in individualnih zahtevah določenega naročnika. Skozi našo prilagodljivost se lahko prilagodimo potrebam posameznega odjemalca iz različnih panog. Od posamezne storitve na večjo skupno rešitev, kjer boste dobili vse iz enega vira.


STORITVE


TEHNIČNO ČIŠČENJE, INDUSTRIJSKO ČIŠČENJE

Skozi naše dolgoletne izkušnje na vseh področjih industrije bomo lahko zadovoljili različne zahteve glede kakovosti in procesov, tudi pri najbolj občutljivih področjih proizvodnje. Sodelujemo z najbolj modernimi metodami. Izvajamo storitve čiščenja tudi v najbolj občutljivih področjih živilske industrije. Razvijemo prilagojeno rešitev za vas, glede na potrebe, pogodbene specifikacije ali poročilo o "stanju na kraju samem".

Od zamisli do načrtovanja prek strokovne izvedbe naših sodelavcev, prevzemamo polno odgovornost in zagotavljamo, da boste prejeli visoko kakovost čiščenja za optimalno vrednost.

Posebni seznami in dokumenti iz sistema kakovosti in ravnanja z okoljem se uspešno uporabljajo v vseh proizvodnih fazah, od priprave do izvedbe in kasnejšem ocenjevanju storitve.ČIŠČENJE SONČNIH ELEKTRARN

S čiščenjem povečate učinkovitost delovanja fotovoltaičnih modulov.

• Uporaba profesionalne opreme s postopkom čiščenja z demineralizirano vodo.
• Rezultat je povečan izkoristek sončne elektrarne in posledično obojestransko zadovoljstvo.VZDRŽEVALNO ČIŠČENJE, GENERALNO ČIŠČENJE

Zagotavljamo dolgoročno ohranitev vrednosti vaše nepremičnine.

Profesionalno čiščenje izvajamo že od leta 1992. Uporaba znanj, izpopolnjevanje, usmerjenost k stranki, storitve prilagojene vašim zahtevam, prilagoditev portfelja storitev in predlaganje stroškovno učinkovitega predloga za naše stranke.

Obseg storitev zajema: dnevna vzdrževalna čiščenja, čiščenje stekel in fasad, globinsko čiščenje, obnova kamnitih tal, posebna čiščenja: kot v primeru čistih prostorov, kakor tudi v bolnišnicah, domovih za upokojence in HACCP čiščenje.

Oblikujemo posamezne koncepte za naše stranke. Izkoristite koristi od naših dolgoletnih izkušenj. Ne glede na velikost, lahko MIV Servis poskrbi za svoje pogodbene partnerje: visoka kakovost - po pošteni ceni. In v vseh sektorjih. Postanite naš partner in se prepričajte sami!

Prizadevamo si za nenehno izboljševanje svojega delovanja.

Trudimo se oblikovati čistilne procese za prihodnost, revidirati obstoječe tehnične specifikacije in izboljšati ravnanje s stroji in opremo. Hvala za izmenjavo izkušenj, procesnih inovacij in reorganizacijo nalog, od katerih boste kot stranka imeli koristi na dolgi rok.ČIŠČENJE STEKEL IN FASAD

Nič ne pove več o stavbi kot dobro vzdrževana fasada in čista okna. Ni važno, če so stara ali nova, iz stekla ali kamna - v MIV Servis-u imate strokovnega partnerja popolnoma opremljenega za spopadanje z vsemi zahtevami moderne in tradicionalne zgradbe in drugih materialov, za čiščenje kovinskih fasad, kamnitih fasad, plastičnih ali steklenih.UREJANJE OKOLJA, KOMUNALNE STORITVE, INTERNA LOGISTIKA

Iz enega vira Vam ponujamo celovito storitev od izvedbe dnevnih komunalnih storitev, košnje trave, splošnega urejanja in skrbi za rastline, do interne logistike na posameznem področju.

Ali je v turističnem območju, industrijskem ali trgovskem podjetju, banki, zavarovalnici ali javnem zavodu, privlačnost krajine in rastlin - tako zunaj kot znotraj - so del javnega obraza stavbe.

V MIV Servis-u imate partnerja, ki lahko ureja vse, od manjših zelenih površin k vzdrževanju velikega parka: od načrtovanja in projektiranja do izvedbe in vzdrževanja. Upoštevanje sinergijskih učinkov in uvajanje konceptov, ki zmanjšujejo stroške okolice.


Naše storitve segajo od ustvarjanja in vzdrževanja zasajenih površin, izvajanje zimske službe storitve za javne prostore in ceste, vzdrževanje zelenih športnih objektov in igrišč.VZDRŽEVANJE STROJEV IN OPREME

• parametriranje frekvenčnih regulatorjev
• programiranje Siemens LOGO
• meritve elektromotorjev
• izvedba elektro instalacij
• popravilo elektromotorjev
• popravilo vodnih črpalk
• popravilo turbin-puhal
• montaža elektro omar
• izvedba krmilja in regulacij
• razna parametriranja-nastavitve regulatorjev, temperatur, tlaka, pretokov

PREDSTAVITEV

Podjetje MIV Servis, d.o.o. s sedežem v Sloveniji, je na slovenskem tržišču na področju upravljanja sekundarnih storitev za naročnika (storitev tehničnega in vzdrževalnega čiščenja, storitve komunale in hortikulture) prisotno že 30 let.

Delujemo po sistemih vodenja kakovosti in sistemih upravljanja z okoljem ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015, kakor tudi po sistemu varstva in zdravja pri delu ISO 45001:2018.

          
Podjetje MIV Servis d.o.o. je v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom pridobilo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, saj se zavedamo, da je zelo pomembno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Znotraj podjetja se je oblikovala projektna skupina oz. tim DPP, ki je skozi notranje postopke določil ukrepe in njihove cilje ter ob pomoči zunanjega svetovalca pripravila načrt implementacije ukrepov.

Sprejeti ukrepi za družini prijazno podjetje so:

1. Otroški časovni bonus
2. Načrtovanje letnega dopusta
3. Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah,pomembnih za zaposlene
4. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
5. Obdaritev otrok zaposlenih
6. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih
7. Druženje med zaposlenimi
8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
9. Komuniciranje z zaposlenimi
10. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
11. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
12. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

SPLOŠNI PODATKI

MIV SERVIS, d.o.o.
Puhova ulica 15
2000 Maribor
Slovenija
ID za DDV: SI14260972
Matična št.: 5491789


Politika informacijske varnosti

V podjetju MIV Servis d.o.o., pri izvajanju vseh procesov in v odnosu z zainteresiranimi strankami, odgovorno varujemo vse informacije, ki so nam zaupane oziroma jih pri svojem delu uporabljamo skladno z zahtevami standarda ISO 27001:2013.

Cilji politike varovanja informacij so:

  • zagotavljanje informacijske varnosti v procesih izvajanja storitev za kupce,
  • zagotavljanje varne obravnave informacij, ki so neobhodne za izvajanje procesov,
  • varno ravnanje z informacijami (tajni podatki, osebni podatki, poslovna skrivnost),
  • zagotavljanje neprekinjenega poslovanja
  • izvajanje ukrepov za preprečevanje pojavov varnostnih incidentov,
  • zagotavljanje ozaveščenosti vseh zaposlenih o varnostnih tveganjih in načinih varovanja.

Namen politike varovanja informacij je:

opredelitev pomembnosti in zaščitita informacij za zagotavljanje:
  • zaupnosti: zagotoviti dostop do informacij samo pooblaščenim osebam,
  • celovitosti: varovanje verodostojnosti informacij,
  • razpoložljivost: zagotavljanje pooblaščenim osebam dostop do informacij in z njimi povezanimi sredstvi, ko jih potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog, skladno z kompetencami in pooblastili


Kontakt


Ime in priimek
Elekronski naslov
Sporočilo
                                    

02 4716 750
02 4716 760
info@miv-servis.si

Uprava:
Puhova ulica 15,
2000 Maribor, Slovenija